Brief van Thoth

Brieven van Thoth. Vertrouwen

Vandaag wil ik spreken over vertrouwen. Veel is er gaande deze tijd. Mensen zijn en raken in verwarring. Veel zekerheden verdwijnen , en dat is nodig. De zekerheden zijn veelal gebaseerd op onjuiste aannames. En nu is de tijd dat alles vanaf de basis op een goede manier opgebouwd gaat worden. De basis is niet meer gebouwd op ego, macht, dominantie. Maar op samenwerking, liefde, vertrouwen, gelijkwaardigheid. Dit zal de nieuwe basis worden van de maatschappij. Bij alles wat er gecreëerd wordt en gaat worden.

Je zag het interview met Eberhard van der Laan (Zomergasten, VPRO). Hij werkt vanuit het nieuwe begrip van de basis, hij heeft het begrepen. Door zijn ideeën en sturing komt er meer verbondenheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. En zonder extra geld, daar gaat het namelijk niet om. Hij heeft het begrepen. Zijn zachtheid is zijn kracht. Het is heel belangrijk dat mensen dit zien en ervaren. Daarom ook is voor hém gekozen, iemand die deze nieuwe werkwijze als geen ander kan verwoorden. Hij stelt zich dienstbaar op aan de maatschappij, en dat is het doel. Dit is ook jouw doel. Met zijn benadering kan er meer begrip en waardering en erkenning van de ander ontstaan. Dit is de nieuwe wijze van werken in de huidige maatschappij.

Voor veel mensen zijn deze verschuivingen moeilijk te doorzien, moeilijk te verwerken. Daarom heerst er zoveel onzekerheid, en ervaren mensen het soms ook als chaos. Toch zul je zien dat er een nieuwe structuur ontstaat. Een maatschappij geleid door het hart. De sleutelwoorden zijn betrokkenheid en verbinding. Alleen zo zullen nieuwe initiatieven kunnen bloeien, en kunnen mensen er zich in thuis voelen.

In deze tijd van omwenteling, welke heel belangrijk is, is het voor een ieder belangrijk vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. Er zal een maatschappij ontstaan die gebaseerd is op liefde en betrokkenheid. Iets waar we in wezen allemaal naar verlangen. Heel belangrijk is het dan ook dat je tijdens momenten waarin je de “chaos” voelt kunt zien en weten dat dat tijdelijk is. Zie het beeld erachter van een nieuwe wereld waarin eerlijkheid, oprechtheid, verbondenheid en liefde de boventoon voeren. Waarin zorgzaamheid is voor elkaar en de mensen elkaar steunen. Blijf dan ook doorgaan, in vertrouwen. In het wéten waar de veranderingen van nu naar toe leiden. En leef vanuit je hart.

In liefde,

Thoth.

Reacties zijn gesloten.