Liefdevolle creatie

Liefdevolle creatie

Maria Magdalena heeft in een channeling het volgende  aan me doorgegeven:

In het speelveld van de krachten op aarde is veel gaande. Het kan jou een onrustig gevoel geven. De onrust is voelbaar, maar de bewegingen op het speelveld zijn niet zichtbaar, zijn zelfs abstract.

Deze abstractie maakt je misschien onzeker. Wat is de bedoeling? Welke kant gaat het op?

Wij kunnen je vertellen dat het díé kant opgaat, die jij wilt. Het gebéurt niet met je, jij zit zelf aan het stuur. Jij kunt sturing geven aan de verandering. Wat jij wilt zal ontstaan. We hebben het al eerder geschreven: visualiseer jouw nieuwe wereld. Wat zijn belangrijke items? Hoe wil jij dat de samenleving er uit ziet? Welke waarden zijn belangrijk?

Maak hiervan een zo concreet mogelijk beeld, zie het voor je. En spreek de intentie uit dat jouw nieuwe wereld zo wordt. We schreven: gedachten zijn krachten. En zo is het.

Los de verwarring in jezelf op, los het abstracte op, en maak jouw toekomstbeeld zo concreet mogelijk.

 

Een wereld kan niet bestaan zonder Liefde.

Liefde is wat ons allemaal bindt

Liefde zal jouw kracht en jouw intenties versterken

Liefde overwint alles

Liefde zal vrede brengen

Liefde zal vergeving brengen

Liefde geeft saamhorigheid, kameraadschap en vriendschap.

Ben je aan het twijfelen, voel je je onzeker: denk dan aan deze woorden. Wees vol vertrouwen in jouw creatie van jouw nieuwe wereld.

Vul jouw hart met Liefde. Vul jouw nieuwe creatie met Liefde.

De bundeling van al deze creaties zal een zeer liefdevolle nieuwe wereld geven. Een wereld waarin de mensen veilig zijn, respectvol naar een ander, en liefdevol naar iedereen.

Een nieuwe wereld van Eenheid.

Een wereld waarin de mens door de liefdevolle verbinding met elkaar tot een Eenheid groeit.

Alles is Eén. Heb vertrouwen en leef vanuit Liefde.

 

In Liefde zijn wij allen verbonden.

Jezus en Maria Magdalena.

Maria Magdalena met duif

Voor meer van deze mooie Boodschappen van Liefde: volg mijn berichten op Facebook.

Lees ook de vorige Boodschap van Liefde op deze website.

Reacties zijn gesloten.